SPIRIT OF LEGAL SERVICES PROTECTION BASED ON PREVENTION

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA REKEN & PARTNERS LAW FIRM S. R. O.

Na slovenskom trhu pôsobíme od roku 2007. S našim tímom skúsených právnikov sme dokázali na trhu právnych služieb zaujať pevné miesto. Sme presvedčení, že predovšetkým v prevencii spočíva najlepšia ochrana klienta, preto je našou snahou predchádzať vzniku problémov.

Spolupracujeme s profesionálmi aj z iných oblastí, ako sú najmä daňoví poradcovia, znalci, prekladatelia a odborníci na GDPR. Klientom tak vieme poskytnúť komplexné právne služby.

NÁŠ TÍM

JUDR.
Boris Reken
Managing Partner
Viac

Založil advokátskou kanceláriu REKEN & PARTNERS Law Firm v roku 2007 a pôsobí v nej ako riadiaci partner. V zozname Slovenskej advokátskej komory je zapísaný ako advokát od roku 2003.

JUDR.
Lucia Reken
Partner
Viac

Pôsobí v advokátskej kancelárii REKEN & PARTNERS Law Firm ako partner. V zozname Slovenskej advokátskej komory je zapísaná ako advokát od roku 2003.

JUDR.
Jozef Harakaľ
Partner
Viac

Pôsobí v advokátskej kancelárii REKEN & PARTNERS Law Firm ako partner. V zozname Slovenskej advokátskej komory je zapísaný ako advokát od roku 2012.

JUDR.
Tomáš Matejov
Senior Právnik
Viac

Spolupracuje s advokátskou kanceláriou REKEN & PARTNERS Law Firm ako senior právnik.

JUDR.
Lucia Jakubová
Advokátsky Koncipient
Viac

Pracuje v advokátskej kancelárii REKEN & PARTNERS Law Firm ako advokátsky koncipient.

JUDR.
Maroš Píľa, MPA
Advokátsky Koncipient
Viac

Pracuje v advokátskej kancelárii REKEN & PARTNERS Law Firm ako advokátsky koncipient.

SLUŽBY

Právo obchodných spoločností

Zakladanie obchodných spoločností

Zmeny zapísaných údajov v obchodných spoločnostiach

Poskytnutie služby „virtual office“

Vymáhanie pohľadávok

Prevezmeme kompletnú komunikáciu s dlžníkom

Zabezpečíme mimosúdne, súdne a exekučné vymáhanie pohľadávok

Outsorcing vymáhania pohľadávok (po splatnosti pohľadávok ich prevezmeme do správy až po ich úspešné vymoženie)

Občianské a obchodné právo

Komplexné služby v oblasti slovenského občianskeho práva

Vypracovanie a posudzovanie zmluvnej dokumentácie (kúpne zmluvy na nehnuteľnosti, darovacie zmluvy, zmluvy o pôžičke, záložné zmluvy a pod.)

Zastupovanie v občianskoprávnych sporoch, vypracovanie právnych analýz.

Zastupovanie v súdnom aj v exekučnom konaní, vypracovanie a podávanie žalôb, návrhov, vyjadrení, odvolaní dovolaní.

Stavebné právo

Príprava právnych analýz

Zastupovanie v stavebnom konaní

Green-field projekty

Poskytovanie právnych služieb zahraničným investorom, najmä pri tzv. investíciách na zelenej lúke („green – field“ investments)

Poradenstvo pri zakladaní spoločností, ktoré budú subjektmi investície a zabezpečenie súvisiacej korporátnej agendy

Poradenstvo týkajúce sa územného a stavebného konania, environmentálnej agendy, financovania investície, vytvorenia právneho rámca medzi spoločnosťou a jej zamestnancami a všeobecného oboznámenia klienta s ekonomickými a právno-politickými reáliami v Slovenskej republike

Právny audit (DD)

Právne audity a právne due dilligence, napríklad pri transakciách typu zlúčenia alebo rozdelenia podnikov, kúpe hnuteľných či nehnuteľných aktív alebo pohľadávok alebo pri financovaní rôznych investičných akcií.

M&A

Služby a odborné poradenstvo v oblasti fúzií a akvizícií.

Sporová agenda

Komplexné právne služby v súvislosti so zastúpením klienta v konaniach pred civilnými súdmi, a to prvostupňovými, odvolacími, resp. v prípade mimoriadnych opravných prostriedkov aj pred Najvyšším súdom SR.

Právne služby v obchodnoprávnych, pracovnoprávnych, ako aj v občianskoprávnych sporoch, právna pomoc pri zastupovaní klienta v exekučnom konaní pri uskutočňovaní výkonu súdnych rozhodnutí.

Správne právo

Služby vo všetkých oblastiach správneho práva, najmä zastupovanie v daňovom, stavebnom, katastrálnom, v priestupkovom konaní, ako aj ostatných správnych konaniach.

Právne poradenstvo a vypracovanie Vami požadovaných podaní - návrhov, žiadostí, sťažností, odvolaní atď.

Zmluvné právo

Vypracovanie, pripomienkovanie a posudzovanie všetkých druhov zmluvnej dokumentácie z oblasti obchodného práva, ako aj vypracúvanie právnych stanovísk a právnych analýz k takýmto dokumentom.

Právo nehnuteľností

Trestné právo

Kontakt

Adresa Kancelárie:

OMNIA Business Center, Blok A
Tomášikova 28, 821 01 Bratislava

Fakturačná adresa:

REKEN & PARTNERS Law Firm s. r. o.
Tichá 45
811 02 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 36 783 188
zapísaná v Obchodnom registri
Mestského súdu Bratislava III., odd. Sro, vložka číslo: 46168/B
DIČ: 2022383814
IČ DPH: SK2022383814

Pre váš komfort využívame súbory cookies. Prehliadaním tejto stránky potvrdzujete, že ste sa oboznámili s tým, čo cookies sú a ako ich môžete odmietnuť.

Radi by sme vás informovali o používaní cookies a upriamili vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

Čo sú cookies?

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

Používanie cookies

Používaním týchto webových stránok vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením vášho internetového prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky, v prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookies, nevykonáte zmenu nastavení vášho internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našich web stránok, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies.

Prečo používame cookies?

Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah ako aj na vytváranie zaujímavých ponúk pre Vás. Naša stránka nepoužíva údaje získané používaním cookies ako kontaktné údaje na kontaktovanie Vás prostredníctvom pošty, elektronickej pošty alebo telefónu.

Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?

Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete vo voľbe „pomoc“ každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.

Prečo si ponechať nastavenie cookies?

Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort.